Oppdaterte retningslinjer for håndtering av korsryggsmerte fra WHO

Anders Galaasen Bakken, Kiropraktor, PhD

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig utgitt oppdaterte retningslinjer for håndtering av korsryggsmerte i primærtjenesten.

Dette skrittet markerer en betydelig utvikling i håndteringen av ryggsmerter og representerer et bredere syn på behandlingsmetoder. En kombinasjon av behandlingsmetoder bør brukes og inkluderer

-      Økt kunnskap om smertehåndtering

-      Trening

-      Manuell behandling som manipulasjonsbehandling og massasje

-      Betennelsesdempende medisiner i korte perioder

Manipulasjonsbehandlingen er anbefalt utført av trente fagpersoner, rettet mot å justere ledd og forbedre funksjonen i muskler og ledd i ryggen.

Bruk av paracet er ikke anbefalt for kortvarige korsryggsplager. Hva gjelder langvarige ryggsmerter er det ikke funnet nok studier for å komme med en anbefaling.

Individuelle forskjeller og årsaker til smerten må vurderes før man velger en behandlingsplan. Konsultasjon med helsepersonell er viktig for å komme frem til hva som er det beste for hver enkelt.

Verdens helseorganisasjons fokus på kroniske korsryggplager kommer grunnet den enorme kostnaden det har på samfunnet. En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter forhelsetjenesten (NOKC) viser at muskel- og skjelettlidelser, inkludert korsryggsmerte, står for en betydelig andel av sykefraværet i Norge. Dette medfører ikke bare kostnader for helsevesenet, men også tapte arbeidsdager som har økonomiske konsekvenser for både enkeltpersoner og samfunnet.

WHO ber alle sine medlemsland innstendig om å støtte opp om anbefalingene ved å satse på hva som virker og slutte med hva som ikke virker. En helhetlig tilnærming til korsryggsmerte med fokus på manuell behandling og rehabilitering er et skritt fremover for å tilby pasienter effektive behandlingsalternativer.

https://www.who.int/news/item/07-12-2023-who-releases-guidelines-on-chronic-low-back-pain