Hva gjør en kiropraktor?

Anders Galaasen Bakken, Kiropraktor, PhD

Ordet kiropraktikk kommer fra gresk og betyr «utført med hendene». Kiropraktorer er utdannet til å diagnostisere og behandle plager i nerver, muskler og skjelett. Norges første kiropraktor startet opp i 1922, som i år er hundre år siden! Kiropraktorer ble en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989, og er autorisert etter helsepersonelloven. Utdannelsesforløpet innebærer en mastergrad og turnustjeneste, typisk en 5+1 års modell.

Kiropraktorer har fungert som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser siden 2006. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer kan sykemelde inntil 12 uker, henvise til MR og røntgen, samt henvise til spesialisthelsetjenesten. Behandling hos kiropraktor dekkes ikke av frikortordningene, men en direkte avtale om trygderefusjon gjør at en liten andel av de totale kostnadene blir dekket gjennom denne ordningen. En prosentandel av denne støtten går også til et forskningsfond som støtter forskning på det som rammer flest og koster mest, nemlig muskel- og skjelettlidelser. I Norge er vi nå 12 kiropraktorer med doktorgrad. Les mer om kiropraktikkher.

Hos Galaasen Kiropraktikk og Idrettsskader kan du forvente deg en evidensbasert tilnærming til dine plager. Hvert møte starter med en grundig sykehistorie og undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til din smerteproblematikk, og eventuelt avdekke tilstander som krever videre henvisning. Etter dette er behandling og rehabiliterende øvelser tilpasset deg og dine behov selve grunnprinsippene for behandlingen av de fleste muskel- og skjelettlidelser. Klinikken samarbeider godt med de lokale fastlegene, og tar direkte kontakt med disse dersom dette skulle vise seg å være nødvendig.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål!

 

www.klinikkgalaasen.no

Anders.kiropraktor@gmail.com          

Tlf: 22120820