Belastningsskader hos unge idrettsutøvere

Anders Galaasen Bakken, Kiropraktor, PhD

Belastningsskader er vanlige plager for idreettsutøvere og andre som driver med fysisk aktivitet. Belastningsskader oppstår når kroppen utsettes for en belastning som den ikke er i stand til å håndtere over tid. Dette kan føre til smerter, redusert funksjonsevne og i noen tilfeller langvarige plager.

For unge mennesker kan belastningsskader være spesielt utfordrende. Dette skyldes at unge kropper fortsatt er i vekst og utvikling, noe som gjør skjelettet ekstra sårbart for skader. Det har vist seg at hyppigheten av belastningsskader øker hos barn og unge. Dette er trolig grunnet tidlig idrettsspesialisering og økt andel organisert trening, med lavere andel fri lek og aktivitet.

For å forebygge belastningsskader hos unge er det viktig med en helhetlig tilnærming til trening og fysisk aktivitet. Dette omfatter tilstrekkelig hvile og restitusjon (inkludert et godt kosthold), en variert og balansert treningshverdag, og tidlig fokus på teknikk og kroppskontroll.

Belastningsskader hos unge er viktig å ta på alvor. Symptomer kan inkludere smerter, stivhet og redusert funksjonsevne. Hvis slike symptomer vedvarer over tid, bør man oppsøke helsepersonell for å råd og veiledning. Behandlingen vil ofte innebære funksjonsbedrende behandling og rehabilitering. Etter dette er en gradvis gjenopptakelse av aktiviteten nødvendig.

Belastningsskader kan være en utfordring for idrettsaktive unge mennesker, men med riktig kunnskap, forebygging og håndtering kan man redusere risikoen for slike skader.

Kilde:

https://olympiatoppen.no